تبلیغات
سالارکربلا - طبة‌ آتشین‌ حضرت زینب(س)‌ در كوفه(شعر)
 
سالارکربلا
حال‌ در كوفه‌، زینب‌ كبری        ‌هست‌ ناظر به‌ حالت‌ آنها

كه‌ زنان‌ آه‌ وناله‌ می‌كردند        غرق‌ در ماتم‌ وغم‌ ودردند

نیز مردان‌ كوفیان‌، گریان‌        از چنین‌ حادثه‌، همه‌ نالان‌

ناگهان‌ زینب‌ غمین‌ آمد        یك‌ نهیب‌ شدید، آن‌جا زد

زینب‌ آمد در آن‌ زمان‌ به‌ خروش        ‌گفت‌: ای‌ كوفیان‌، همه‌ خاموش‌

با چنان‌ نغمه‌ای‌ كه‌ او سر داد        زنگ‌ها نیز از صدا افتاد

بعد از آن‌ رو سوی‌ خدا بنمود        سینه‌ با یاد ایزدش‌ بُگشود

سپس‌ او رو به‌ سوی‌ مردم‌ كرد        با دلی‌ پاك‌ وسینه‌ای‌ پر درد

گفت‌ ای‌ كوفیان‌ پر نیرنگ‌        همه‌ بی‌ بهرگان‌ از فرهنگ‌

همه‌ از غیرت‌ وحمیّت‌، دور        پیش‌ چشمان‌ ما همه‌ منفور

همگی‌ چاپلوس‌ ومكارید        مردمی‌ خائن‌ وفسونكارید

جز دروغ‌ وخصومت‌ وكینه        ‌نیست‌ در بین‌ مردم‌ كوفه‌

توشه‌ای‌ بد در آخرت‌ دارید        چون‌ همه‌ مردمی‌ تبهكارید

همه‌ پیمان‌ خویش‌، بشكستید        پای‌ دیوار كهنه‌ بنشستید

تا فروریخت‌ روی‌ سر، دیوار        می‌شود بسته‌ نیز راه‌ فرار

حال‌، گریان‌ شدید بهر حسین‌!        بعدِ مرگش‌ كنید شیون‌ وشین‌

دلتان‌ جملگی‌ چنان‌ سنگ‌ است        ‌این‌ جنایت‌ چو لكة‌ ننگ‌ است‌

گر، گریبان‌ خویش‌، چاك‌ كنید        لكه‌ را كِی‌ توان‌، كه‌ پاك‌ كنید

خواهم‌ از درگه‌ خدای‌ جهان‌        دیده‌هاتان‌ همی‌ شود گریان‌

برای خواندن خطبه های دیگر به ادامه مطلب مراجعه کنید......

خطاب‌ اول‌:

زینب‌ دست‌های‌ خود را در زیر آن‌ پیكر مقدس‌ برد وبه‌ طرف‌ آسمان‌ بالا آورد وگفت‌:

«اِلهی‌ تَقَبِّل‌ مِنّا هذاَالقربان‌» «خداوندا، این‌ قربانی‌ را از ما قبول‌ كن‌»

حال‌ در وادی‌ مصیبت‌ هابرده‌ زینب‌ دو دست‌ را بالا

رو نموده‌ به‌ جانب‌ معبودگفت‌ با او هر آنچه‌ در دل‌ بود

گفت‌ او با خدای‌ جّل‌ علاكاین‌ شهید مرا قبول‌ نما

خطاب‌ دوم‌:

زینب‌ فرمود:

یا مُحمّداه‌ صَلّی‌' علیك‌َ ملائِكة‌ُالسَّماءِ، هذا حُسَین‌ٌ بِالَعَراءِ، مُرَمَّل‌ُ بِالدِّماءِ، مُقَطَّع‌ُالاَعضاءِ وَبَناتُك‌َ سَبای'ا وَ ذُرَیّتُك‌َ قتلی‌، تُسفی‌' علیهم‌ الصّبا فَاَبْكَت‌ْ كُل‌َّ صَدیق‌ً عَدّو ؛

«ای‌ رسول‌ خدا، ای‌ آن‌ كه‌ ملائكة‌ زمین‌ وآسمان‌ بر تو درود می‌فرستد، این‌ حسین‌توست‌ كه‌ اعضای‌ او را پاره‌پاره‌ كردند، سر او را از قفا بریدند.»

این‌ حسین‌ توست‌ كه‌ جسد او در صحرا افتاده‌، در حالی‌ كه‌ بادها بر او میوزند وخاك‌بر او می‌نشانند. پس‌ هر دشمن‌ ودوستی‌ را گریاند.

زینب‌ آن‌ بانوی‌ ستم‌دیده‌كه‌ چنین‌ داغ‌ را كنون‌ دیده‌

رو به‌ سوی‌ مدینه‌ چون‌ بنمودبا غم‌ ودرد خود دو لب‌ بگشود

گفت‌ با جدّ خود رسول‌ خدانظری‌ كن‌ به‌ سوی‌ كرب‌ وبلا

یا محمد، حسین‌ تو این‌ جاست‌پیكرش‌ بی‌ سرش‌ دگر تنهاست‌

سر او از قفا جدا گردندتو ندانی‌ به‌ ما چه‌ها كردند

جسم‌ او پاره‌پاره‌ گردیده‌همه‌ را دیدگان‌ ما دیده‌

جسدش‌ در محیط‌ سوزان‌ است‌چشم‌ عالم‌ ز درد گریان‌ است‌

خطبة‌ سوم‌:

بعد از آن‌ زینب‌ خطاب‌ به‌ مادر خود گفت‌:

«ای‌ مادر، ای‌ دختر خیرالبشر، نظری‌ به‌ صحرای‌ كربلا افكن‌ وفرزند خود را ببین‌ كه‌سرش‌ بر نیزة‌ مخالفان‌ وتنش‌ در خاك‌ وخون‌ غلطان‌ است‌! این‌ جگر گوشة‌توست‌ كه‌دراین‌ صحرا روی‌ خاك‌ افتاده‌ ودختران‌ خود را ببین‌ كه‌ سراپردة‌ آنها را سوزاندند وایشان‌را بر شتران‌ برهنه‌ سوار كردند وبه‌ اسیری‌ می‌برند. ما فرزندان‌ توایم‌ كه‌ در غربت‌ گرفتارشدیم‌.

حالیا رو به‌ مادر خود كرداین‌ چنین‌  او سخن‌ به‌ لب‌ آورد

گفت‌ ای‌ دخت‌ِ پاك‌ پیمبرنظری‌ سوی‌ كربلا آور

بنگر این‌ جا زمین‌ كرب‌ وبلاست‌كه‌ حسین‌ تو سرجدا این‌جاست‌

مظهر مهر وپاكی‌ وایمان‌جسم‌ پاكش‌ بُوَد به‌ خون‌، غلطان‌

جسم‌ او روی‌ خاك‌ افتاده‌دخترانت‌ اسیر ودرمانده‌

بر شترهای‌ بی‌ جهاز سوارداده‌ از كف‌ همه‌ توان‌ وقرار

همة‌ دختران‌ گرفتارنددرد غربت‌ به‌ سینه‌ها دارند

خطبة‌ چهارم‌:

سپس‌ با چشمی‌ خون‌ فشان‌ روی‌ به‌ جسد سرور شهیدان‌ كرد وگفت‌:

بِابی‌ مَن‌ْ اَضْحی‌'، عَسكَرُه‌ُ فی‌ یَوْم‌ِ الاِثنین‌ نَهبا، بِابی‌ مَن‌ْ فِسْطاطُه‌ُ مُقطَّع‌ُ العُری‌'.

بِابی‌ مَن‌ْ لا غائِب‌ُ فَیُرْتَجی‌' وَ لا' جَریح‌ُ فَیُداوی‌'. بِابی‌ مَن‌ْ نَفْسی‌ لَه‌ُ الْفِداء.

بِاَبی‌ المَهْمُوم‌ حتی‌' قضی‌. بِاَبی‌ العَطْشان‌ حتّی‌ ما مَضی‌'. بِاَبی‌ مَن‌ْ شیْبَتُه‌ُ تَقطِرُ بِالِّدماء.بِاَبی‌ مَن‌ْ جَدُّه‌ُ رسول‌ُ اِله‌ِ السّماء. بِاَبی‌ مَن‌ هُوَ سِبْط‌ُ نَبی‌ّ الهُدی‌'.بِاَبی‌ محمّد المصطفی‌. بِاَبی‌ خدیجَة‌ُ الكبری‌'. بِاَبی‌ علی‌ُّ المرتَضی‌'. بِاَبی‌ فاطمة‌ الزَّهراءِ سَیِّدة‌ِالنِّساءِ. بِاَبی‌ مَن‌ْ رُدَّت‌ْ لَه‌ُ الشَّمس‌ُ وَ صَلّی‌'.

به‌ فدای‌ آن‌ كس‌ كه‌ سپاهش‌ روز دوشنبه‌ غارت‌ شد. به‌ فدای‌ آنكس‌ كه‌ ریسمان‌خیامش‌ راقطع‌ كردند. بفدای‌ آن‌ كس‌ كه‌ نه‌ غایب‌ است‌ تا امید بازگشتنش‌ باشد ونه‌مجروح‌ است‌ كه‌ امید بهبودیش‌ باشد. به‌ فدای‌ آن‌ كس‌ كه‌ جان‌ من‌ فدای‌ او باد. به‌ فدای‌آن‌ كس‌ كه‌ با دلی‌ اندوهناك‌ وبا لبی‌ تشنه‌ او را شهید كردند. به‌ فدای‌ آن‌كس‌ كه‌ ازمحاسن‌اش‌ خون‌ می‌چكید. به‌ فدای‌ آنكس‌ كه‌ جدّ او رسول‌ خداست‌ واو فرزند پیامبرمحمد مصطفی‌ وخدیجة‌ كبری‌ وعلی‌ مرتضی‌ وفاطمة‌ زهرا سیدة‌ زنان‌ است‌. به‌ فدای‌آن‌ كس‌ كه‌ خورشید برای‌ او بازگشت‌ تا نماز گزارد.

زینب‌ اكنون‌ به‌ دشت‌ كرب‌ وبلاهست‌ با چشم‌ خون‌ فشان‌، آن‌ جا

با دلی‌ غمگنانه‌ وپر دردروی‌ بر سرور شهیدان‌ كرد

گفت‌: جانم‌ فدای‌ جان‌ حسین‌جسم‌ گلگون‌ وناتوان‌ حسین‌

كه‌ سپاهش‌ چنان‌ كه‌ غارت‌ شدبه‌ حریمش‌ بسی‌ جسارت‌ شد

قطع‌ كردند ریسمان‌ خیام‌تا كه‌ یاران‌ او كِشند به‌ دام‌

آن‌ كه‌ غایب‌ ز چشم‌ یاران‌ نیست‌از نظرها تمام‌، پنهان‌ نیست‌

حال‌ صد چاك‌، جسم‌ پاك‌ وی‌ است‌نتوان‌ در ره‌ امید، نشست‌

به‌ فدایش‌ كه‌ با لبی‌ عطشان‌جان‌ خود داد در ره‌ ایمان‌

به‌ فدایش‌ كه‌ از محاسن‌ اوگشته‌ گلگون‌ تمام‌، چهره‌ ومو

آن‌ كه‌ جدّش‌ رسول‌ پاك‌ خداست‌جدّه‌اش‌ هم‌ خدیجة‌ كبری‌' است‌

آن‌ شهیدی‌ كه‌ مادرش‌ زهراست‌پدرش‌ هم‌ علی‌، ولی‌ خداست‌

آنكه‌ خورشید بهر او برگشت‌تا كه‌ وقت‌ نماز جانان‌ گشت‌

 

خطبة‌  پنجم‌:

زینب‌ آن‌ گاه‌ اصحاب‌ پیامبر را مخاطب‌ قرار داد وگفت‌:

یا حُزناه‌! یا كُرباه‌! اَلیَوم‌َ مات‌َ جدّی‌ رسول‌ُالله، یا اصحاب‌َ محمّداه‌ُ! هؤلاءِ ذُریّه‌المصطفی‌' یُساقون‌َ سَوْق‌َ السَّبایا؛

«امروز جدّم‌ رسول‌ خدا از دنیا رفته‌، ای‌ اصحاب‌ پیامبراینان‌ ذریّة‌ رسول‌ خدا هستند كه‌ آنان‌ را همانند اسیران‌ می‌برند.»

از گفتار زینب‌، تمامی‌ سپاهیان‌ دشمن‌ به‌ گریه‌ افتادند ووحوش‌ صحرا وماهیان‌ دریابی‌ قراری‌ كردند.

زینب‌ اكنون‌ به‌ حال‌ غصه‌ ودردتا بر اصحاب‌ جدّ خود رو كرد

گفت‌ جدّم‌، رسول‌ پاك‌ خداست‌گر كه‌ رفته‌ست‌ از میان‌ شما

حال‌، ذریّة‌ رسول‌ اللّه‌به‌ اسیری‌ كشانده‌اید به‌ راه‌

همه‌ آگه‌ ز ماجرا هستیدپس‌ چرا لب‌ ز گفتگو بستید

كه‌ تمام‌ سپاهی‌ دشمن‌گریه‌ كردند از خطابة‌ زن‌

زن‌ِ والای‌ دهر چون‌ زینب‌كه‌ بر آورد آن‌ سخن‌ بر لب‌

* * * * *نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:42 ق.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment
is added I get three emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service? Thanks a
lot!
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:39 ق.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment
is added I get three emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service? Thanks a
lot!
شنبه 25 شهریور 1396 07:25 ب.ظ
You are so cool! I don't believe I've read anything like this before.
So wonderful to discover someone with a few genuine thoughts on this
topic. Really.. thank you for starting this up. This site
is something that's needed on the internet, someone with a
bit of originality!
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:17 ق.ظ
What's up, I want to subscribe for this website to get newest updates,
thus where can i do it please help out.
سه شنبه 14 شهریور 1396 08:46 ق.ظ
Hello my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost
all significant infos. I would like to look more posts like this .
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:00 ق.ظ
Howdy! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my
good old room mate! He always kept chatting about this.

I will forward this write-up to him. Fairly certain he
will have a good read. Thanks for sharing!
شنبه 14 مرداد 1396 08:37 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I in finding It
truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to present something back
and help others like you aided me.
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:38 ب.ظ
Great article. I will be facing a few of these issues as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
دانشنامه عاشورا
روزشمار محرم عاشورا
ساعت فلش مذهبی پخش زنده حرم
کد متحرک سازی عنوان وبلاگ

سالارکربلا


کد موزیک آنلاین برای وبگاه